فوریه 20, 2016

ریزش مو ؟

ریزش مو ؟ اگر فردی موهایش ریزش پیدا کرد ولی ریشه آن سالم بود باید بداند که موهایش دوباره شروع بع رویش میکند که اصطلاحا به آن قابل برگشت و برگشت پذیر می گوییم ولی اگر فردی علت ریزش موهایش صدمه دیدن ریشه های مویش باشد نوع ریزش آن غیر قابل برگشت یا همان برگشت ناپذیر میگویند زمانیکه موی فرد از نوک یا ساقه آسیب دیده باشد ، صدمه دیده باشد این تار مو از همان جا شروع به رویش میکند زیرا به ریشه ان هیچگونه اسیب یا صدکه ای نرسیده است اما اگر ریزش آن از ریشه ی تار مو باشد در آن صورت مویی دوباره شروع به رویش نخواهد کرد
فوریه 16, 2016

آلوپسی و سلول های بنیادی

آلوپسی و سلول های بنیادی فولیکول مو منبع مهم سلول های بنیادی است . سلول های بنیادی اپی تلیال در ناحیه بالج قرار دارند. بالج ناحیه ای است در غلاف خارجی ریشه مو ORSدر قسمت میانی فولیکول که محل اتصال عضله ارکتور پیلی است. بهترین مارکر سلول های بنیادی بالج مو ، سایتوکراتین پانزده CK15 است. CK15 به طور انتخابی در تمام مراحل سیکل مو تجلی می یابد. CK15 انحصارا سلول های بنیادی را رنگ می کند و سایر سلول های لایه بازال فولیکول مو رنگ نمی شود .مارکرهای دیگر سلول های بنیادی عبارتند از: CD34, p63, B1 integrins, CK19, Ki-67 و LGR5. سلول های بنیادی فولیکول مو نظیر سلول های بنیادی بالغ دیگر سیکل آهسته ای داشته و یا بندرت وارد سیکل می شوند ولی قدرت تکثیر وخاصیت کلون زایی بالایی دارند و دستکاری آنها می تواند کاربرد وسیعی در ژن درمانی ،مهندسی بافت و درمان بیماری های پوست و مو داشته باشد.مثلا سلول های بنیادی اپی تلیال بدلیل پتانسیل تکثیر بالا در ترمیم زخم ها موثر هستند. این سلول ها در ایجاد تومورهای پوست و مو نیز نقش مهمی دارند. چون سلول های بنیادی فولیکول مو در مواجهه با محرک های فیزیولوژیک نوسازی می شوند احتمالا در آینده جایگاه مهمی در درمان آلوپسی سیکاتریسیل خواهند داشت.