اکتبر 3, 2016
آلوپسی در ایران

آلوپسی اره اتا

آلوپسی اره اتا

دانشمندان درمانی برای ریزش مو به عنوان یک دارو که باعث توسعه و بازگرداندن رشد مو می شود را پیدا کردند. دانشمندان متوجه شدند که این دارو باعث تحریک رشد مو در بیماران مبتلا به آلوپسی( ریزش مو )، یک بیماری خود ایمنی که باعث ریزش مو( منظور آلوپسی اره اتا) می شود . کشف این دارو که باعث میشود که کچلی بعد چهار ماه درمان و مجدد، مو رشد کند، می تواند خیلی چشمگیر باشد. دانشمندان متوجه شدند که این دارو باعث تحریک رشد مو در بیماران مبتلا به آلوپسی،

الوپسی

ناشی از سیستم ایمنی، در ظرف چهار ماه میشود اما امیدوارن از این دارو بتوان برای درمان اشکال دیگر طاسی هم استفاده کنند.
فوریه 16, 2016

تکثیر سلول های بنیادی فولیکول مو ، گام مهم محققان ایران برای درمان طاسی

تکثیر سلول های بنیادی فولیکول مو ، گام مهم محققان ایران برای درمان طاسی تکثیر سلول های بنیادی فولیکول مو ، گام مهم محققان ایران برای درمان طاسی مراحل تحقیقاتی درمان طاسی سر و ریزش مو با استفاده از سلول های بنیادی توسط محققان ایرانی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان در حال انجام است که در حال حاضر مرحله مطالعات فاز انسانی را طی می کند و به زودی شاهد ارائه شیوه جدید برای درمان این عارضه فراگیر خواهیم بود.