سپتامبر 12, 2016
معرفی داروی رکسولیتینیب زلجانز

معرفی داروی رکسولیتینیب

معرفی داروی رکسولیتینیب

Ruxolitinibچرا این دارو تجویز می شود؟ Ruxolitinib برای درمان میلوفیبروز (وضعیتی که در آن مغز استخوان، جایگزینِ بافت اسکار شده و باعث کاهش تولید گلبول قرمز می¬شود) استفاده می¬شود. Ruxolitinib در کلاسی از داروهایی موسوم به مهار کننده کیناز است و از طریق مسدود کردن آنزیمی که باعث می¬شود، بافت اسکار به شکل مغز استخوان تبدیل شود، کار می¬کند. این دارو چگونه باید استفاده شود؟ Ruxolitinib به عنوان یک قرص را از طریق دهان استفاده می¬شود. معمولا با یا بدون غذا دو بار در روز استفاده می¬شود. و هر روز در محدوه زمانی مشخص باید استفاده شود. به دستورالعمل روی برچسب نسخه را به دقت دنبال کنید، و از دکتر یا داروساز خود بخواهید تا هر بخش را که نمی فهمید ، توضیح دهند. دقت شود بیشتر یا کمتر از تجویز دکتر نباید استفاده شود . پزشک ممکن است درمان شما را در 4 هفته اول با یک دوز پایین Ruxolitinib شروع کند، و به تدریج دوز دارو را افزایش دهد. اگر شما قادر به بلع قرص نیستید، دکتر شما ممکن است به شما پیشنهاد استفاده از یک لوله معده (NG ) را کند . دکتر ، آزمایش خون، قبل و در طول درمان را تجویز می¬کند تا اثرات دارو در بدن شما را بررسی کند. دکتر ، ممکن است در طول درمان، دوز ruxolitinib را افزایش یا کاهش دهد ، یا ممکن است به شما بگوید برای مدتی، از مصرف داروی ruxolitinib خودداری کنید. این بستگی به این دارد که چگونه دارو برای شما کار می¬کند و اگر شما عوارض جانبی را تجربه کنید، دوز دارو کاهش و یا برای مدتی مصرف آن قطع می¬شود. بدون صحبت با دکتر مصرف دارو را قطع نکنید، و حتی اگر درمان شا با دارو تمام شده است، دکتر به تدریج دوز دارو را کاهش می¬دهد.
سپتامبر 12, 2016
داروی رکسولیتینیب ruxolitinib آلوپسی

داروی رکسولیتینیب ruxolitinib

پیشگیری کننده JAK و myelofibrosis، انیشتین و ruxolitinib کلیر هاریسون بخش هماتولژی، اعتلاف سازمان NHS سنت توماس و Guy’s امسال توصیف اصلی جهش JAK2 در نئوپلاسم های myeloproliferative ده ساله میشود. در طی این سالها، مشاهده کردیم که این یافته بر فرآیند تشخیص، تایید پیش بینی و اخیرا معالجه تاثیر گذاشته است. در حالی که برخی با بی تجربگی پیش بینی کرده اند که JAK2 به عنوان یک هدف درمانی میتواند هم طراز پیشگیری کننده های BCR/ABL باشد که تاکنون از نتایج آنها اطلاعات شگفت انگیزی در یافته ایم و فواید چشم گیری را به بیماران عرضه کرده ایم. این عبارت به آلبرت انیشتین نسبت داده می شود که “هر احمقی می تواند بفهمد. نکته اینجاست که بفهمیم… موضوع این نیست که من باهوش هستم. اما من بیشتر برای سوال وقت میگذارم.” بنابراین آنچه ما درمورد “وقت بیشتری برای سوال گذاشتن” درمورد بیماری زایی ملکولی نئوپلاسم myeloproliferative و فواید و زیان های پیشگیری JAK آموخته ایم چیست؟
فوریه 16, 2016

آلوپسی و سلول های بنیادی

آلوپسی و سلول های بنیادی فولیکول مو منبع مهم سلول های بنیادی است . سلول های بنیادی اپی تلیال در ناحیه بالج قرار دارند. بالج ناحیه ای است در غلاف خارجی ریشه مو ORSدر قسمت میانی فولیکول که محل اتصال عضله ارکتور پیلی است. بهترین مارکر سلول های بنیادی بالج مو ، سایتوکراتین پانزده CK15 است. CK15 به طور انتخابی در تمام مراحل سیکل مو تجلی می یابد. CK15 انحصارا سلول های بنیادی را رنگ می کند و سایر سلول های لایه بازال فولیکول مو رنگ نمی شود .مارکرهای دیگر سلول های بنیادی عبارتند از: CD34, p63, B1 integrins, CK19, Ki-67 و LGR5. سلول های بنیادی فولیکول مو نظیر سلول های بنیادی بالغ دیگر سیکل آهسته ای داشته و یا بندرت وارد سیکل می شوند ولی قدرت تکثیر وخاصیت کلون زایی بالایی دارند و دستکاری آنها می تواند کاربرد وسیعی در ژن درمانی ،مهندسی بافت و درمان بیماری های پوست و مو داشته باشد.مثلا سلول های بنیادی اپی تلیال بدلیل پتانسیل تکثیر بالا در ترمیم زخم ها موثر هستند. این سلول ها در ایجاد تومورهای پوست و مو نیز نقش مهمی دارند. چون سلول های بنیادی فولیکول مو در مواجهه با محرک های فیزیولوژیک نوسازی می شوند احتمالا در آینده جایگاه مهمی در درمان آلوپسی سیکاتریسیل خواهند داشت.